ptk

CẬP NHẬT HẠ TẦNG DỰ ÁN SUN PHOENIX COMPLEX

05.07.2019 -

Xe tải chuẩn đổ đá dăm trước khi rãi cấp phối dự án

Xe tải chuẩn đổ đá dăm trước khi rãi cấp phối dự án

Rải cấp phối lớp đầu tiên tại dự án

Rải cấp phối lớp đầu tiên tại dự án

 

Tin tức - Sự kiện

Xem thêm

Video nổi bật

Mạng xã hội