HOMELAND WEB

Bức tranh kinh tế xã hội năm 2018

22.10.2018 - Theo ước tính của Chính phủ, tất cả chỉ tiêu được Quốc hội giao trong năm 2018 đều hoàn thành, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Tin tức - Sự kiện

Xem thêm

Video nổi bật

Mạng xã hội